Bilens samhällsinflytande

Bilens betydelse för samhället

Bilen kom att förändra stadsbilden i så gott som alla världens större städer, vägar gjorda för just trafik, bilar och andra färdmedel delar våra städer för ökad effektivitet av transport. Med fler bilar och vägar uppstod trafik och trafikregler, bilen är en central del av vardagen, oavsett vart man är så är bilen och bussen ofta de främsta färdmedlen, de enklaste sätten att resa eller frakta saker på över land. Jämfört med tåg når bilen överallt där det finns vägar, och det finns vägar överallt jämfört med rälsen.

Kulturellt blev bilen en statussymbol redan på 1800-talets slut när förmögna kunde köpa sig ett färdmedel som inte allmänheten hade råd med. När bilen senare in på 1900-talets första hälft blev mer och mer ett allmänt transportmedel fortsatte bilens exklusivitet och status att finnas där i form av lyxigare, dyrare och moderna bilar. Utdaterade bilar kom att ses som gamla, samma sak begagnade bilar likaså. Men dyrare lyxiga bilar med dyrare material, färg och andra tillval blev något för dem förmögna, en trend som håller i sig än idag; dyrare märken lockar till sig dem som är ute efter status och har pengar att spendera på en mer exklusiv bil.

Bilen blev också under 1900-talets början i och med biografer och filmer ett verktyg, ett nytt medel för nya inslag i filmer; biljakter, komedier och andra påfund gjorde bilen till något som dessutom utvecklades till ett reklaminslag i många fall. Mot mitten av 1900-talet kom de första tv-apparaterna och i och med att alla nu hade tv-apparater kunde reklam av bilar genom särskilda reklamklipp eller medverkan i filmer, program och serier direkt öka populariteten och försäljningen av bilmärken.