Bilens många utmaningar

Bilföretagens verksamhetsområden

Bilföretagen har flera olika verksamhetsområden för att kunna producera, distribuera, konkurrera, handla och locka kunder. Stora bilföretag är dem som ofta grundades strax före eller efter 1900-talets skifte, dessa storföretag var ofta tillsammans dem första med ett fåtal till i sina länder att börja producera bilar, och gör det än idag. I och med att företagen under det senaste seklet vuxit till sig har dem ofta resurserna och kunskapen för att nästan alltid ligga före alla mindre bilföretag sett till flera kärnområden. Med storföretagens influens och etablerade bilmärken kan det vara svårt att konkurrera på bilmarknaden för ett mindre bilföretag.

  • Forskning tillåter företagen att hitta nästa stora upptäckt, att hitta lösningar på problem eller att förbättra existerande teknologier, funktioner, system och värden för att på så sätt locka till sig konsumenter och stå ut från konkurrenterna. Forskningen är en grundsten för konkurrens, nya upptäckter bidrar till att utmärka sig bland andra bilar.
  • Handel och samarbeten hjälper företag att finna billigare alternativ för att producera och distribuera sina bilar. Med ett globalt handels-nät med kontakter når biltillverkarna bilåterförsäljare och andra kunder över hela världen. Idag kan du beställa ett asiatiskt märke hos din svenska bilåterförsäljare och sedan få bilen tillverkad i Asien efter dina val och få den levererad till dig.
  • Kundfokuset gör att vissa bilmärken satsar bara på bilar för en viss målgrupp eller en viss funktion. T.ex. elbilar för den miljömedvetne kunden, eller superbilen för den förmögne kunden. Att specialisera sitt bilmärke till en eller några typer av bilar kan skapa ett kundintresse som håller i sig i decennier. T.ex. är Ferrarin ökänd sedan mitten av 1950-talet för att vara en exklusiv bil, ett märke som endast de rika har råd med, ett märke för fartintresserade, ett märke för racing. Ett väl etablerat märke som Ferrari är världskänt, och det första man tänker på är just superbilar och racingbilar när man hör namnet. Att sedan också tillverka sina bilar på ett handgjort sätt istället för på en produktionslinje pekar på kvalitet framför kvantitet, något som kräver högre kostnader, men är samtidigt något som menas ge högre kvalitet i slutprodukten.

Den svenska bilindustrin fick ett uppsving under efterkrigstiden, i och med dels att andra världskrigets förödelse hade ödelagt stora delar av Europas bilindustrier gick segrarna ut med starka eller bättre förutsättningar att bygga upp sina industrier. Sverige däremot som varit neutralt, var skonat från industriförödelsen under kriget och kunde därmed ersätta stora delar av det utbud som fanns och krävdes under åren efter krigets slut. Sverige producerade redan i början av 1900-talet egna bilar för den svenska marknaden. Mot 1900-talets hälft fick personbilar ett större uppsving i popularitet, Volvos personbilar slog nu igenom för privatpersonen och familjerna på riktigt. Även exporten av svenska bilar och lastbilar ökade markant.