Bilens många utmaningar

Konsumenterna och intresset för bilar

Spridningen av bilen som färdmedel och produkt till allmänheten samt skapandet av intresset skedde dels genom biltävlingar på slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Sidan Ok.se skildrar historien kring hur bilintresset kom att spridas, även genom bilutställningar, vilka också öppnades för allmänheten. Tävlingar var från början mest till för dem rika då bilarna ännu inte var i den prisklass som allmänheten kunde ha råd med. Från några hundra bilar i början av 1900-talet på landets vägar ökade antalet fordon till tiotusentals efter ett par decennier.

Genom bilens historia har fler olika krav och önskemål ställts på bilarna och deras utveckling sedan 1800-talet. Krav på kvalité, priser och energisnåla bilar har präglat bilmarknaden under hela 1900-talet fram till idag. Privatpersonen är väldigt mån om diesel- och bensinpriset, särskilt för dem som bor utanför städer och måste pendla så ställs det krav på energisnåla bilar från konsumenten.

Konsumenten har blivit allt mer medveten om vad man får när man köper en bil, tidigare hade denne kanske inte så mycket kunskap om bilar, idag finns det dock standarder för vad som får säljas och vad tillverkarna lovar måste garanteras. För konsumenten finns sidan Bilsvar.se som visar bilars dagsaktuella värde och hjälper dig att jämföra olika modellers driftkostnader.

Det går inte att fuska för biltillverkarna utan att bli straffad av statliga instanser. Att missleda eller att fuska inför konsumenterna av biltillverkarna kan kosta företagen mycket; deras rykten, böter, förlorade affärer och intäkter. I värsta fall kan sådana taktiker sänka dem från att nå toppen som ett föredraget märke hos konsumenterna och investerarna. Samtidigt kan fusk hjälpa ett företag att gå före i konkurrensen genom att vilseleda med t.ex. hur pass miljövänlig en bil är, hur mycket bättre deras utsläpp är än konkurrenternas, vilket kan locka miljömedvetna kunder att välja just deras bil istället för en konkurrents.

Sådana här krav på miljöaspekter, trender, tillägg och funktioner skapar en enorm konkurrens som är svår att hålla sig med i för de mindre bilföretagen, de större etablerade företagen har ofta resurserna, forskningen och fabriken för att hänga med i trender och förändringar i konsumentbeteendet och efterfrågan. Mindre bilföretag har inte alltid resurserna för att kunna konkurrera med de stora globala bilföretagen, istället specialiserar sig ofta mindre bilföretag på något som kan utmärka dem som en unik bilproducent, t.ex. att de bara producerar miljövänliga elbilar för stadsbon, eller att de bara tillverkar terrängkörande bilar. På detta sätt kan de konkurrera med företag på kanske en lokal nivå eller i bästa fall i en aspekt som t.ex. elbilen i en större marknad.