Bilens samhällsinflytande

Miljöpåverkan

Även de koldrivna ångmaskinerna påverkade miljön. Men under 1900-talets explosionsartade antal av bilar fram tills idag är fossila bränslen ett av de största hoten mot vårt klimat. Och för att motverka den globala uppvärmningen måste andra alternativ ersätta fossila bränslen som idag utgör majoriteten av bränslet hos bilarna. Ett problem är oljeföretagens kamp för en fortsatt användning av fossila bränslen, en motverkan som hotar utvecklingen av mer hållbara alternativ.

Batterierna ses som ett bättre alternativ, med uppladdningsbara batterier kan miljön skyddas mot farliga utsläpp. Men däremot är en annan utmaning en hållbar tillverkning och uppladdning av batteriet, något som idag präglar vägen framåt för utvecklandet av batterierna för industrierna och politikens klimatmål. Ett hållbart sätt att ladda batterierna är genom hållbara energikällor, såsom solenergi, vind- och vattenkraft.

Ansvaret ligger främst hos nationerna världen över, men lika mycket hos biltillverkarna som avgör vad bilarnas framtid består av utifrån statens riktlinjer. Staten bestämmer det enskilda landets klimatmål i samverkan med övriga länder när de enas i klimatmål i särskilda avtal. Konsumenten har det ultimata ansvaret, men styrs efter budget och effektivitet, valet av bilen kan inte endast avgöras av klimatpåverkan. Realistiskt sett måste bilen uppfylla alla krav och förutsättningar hos konsumenten för att en omdaning av valet av en hållbar bil som transportmedel ska kunna ske.

ashe