Bilens samhällsinflytande

Nya industrier och affärsmöjligheter

Med bilens framfart har nya arbeten ersatt tidigare arbeten, tidigare häst och vagn och alla arbetare som varit en del av denna service har med bilen ersatts av nya industrier som producerar bilar, nya tjänster som erbjuder service och nya taxitjänster som skjutsar runt personer likt förr, men nu mer effektivt. Likt andra utvecklingar i samhället, vävstolen eller en annan uppfinning under den industriella revolutionen, så ersätts tidigare tekniker, sätt och arbetares kraft med nya innovationer, uppfinningar som omvandlar sättet vi färdas på, nya arbeten och möjligheter uppstår ur de gamla, men som är mer effektiva val.

Men hur nås kunderna? Varför är en biltillverkares bil bättre än en annan tillverkares bil? Ett sätt är att utmärka sina bilar från konkurrenten är med nya uppfinningar, egna lösningar och en distinkt design för sitt bilmärke. Detta är något som ständigt varit centralt i bilindustrin, den som gör stora genombrott kan locka till sig många kunder. Det bilmärke som har den mest moderna och distinkta designen kan locka till sig den stilmedvetne kunden. Konkurrensen är enorm och gäller miljardbelopp för de stora bilföretagen. Nya marknader som växte fram med bilarna var bland annat bilåterförsäljare, begagnatmarknaden och uthyrningsbilar.

ashe