Bilens många utmaningar

Psykologi och valet av bil

När du köpte bil senast, valde du ett märke du tycker är prisvärt och en bil du gillar att köra? Kanske visste du från början precis vad du var ute efter eller så nappade du på ett bra erbjudande. Oavsett vilket var det knappast din personlighetstyp som avgjorde vad det skulle bli för bil. Eller? En studie gjord vid Göteborgs universitet visar nämligen att hurdana vi är faktiskt spelar roll vid val av bilmärke.

Det är vid Centrum för konsumtionsvetenskap som psykologer har gjort en djupare studie där de sökt samband mellan val av bil och vad man har för personlighetstyp. De kom fram till flera intressanta saker som de flesta av oss nog inte haft en aning om. 1122 bilägare, alla ensamstående, fick göra ett personlighetstest. Studien gjordes mellan 2009 och 2012 och mellan bilägarna fanns femton olika bilmärken.

Studien visade att det faktiskt finns skillnader mellan hur olika personer väljer bil, beroende på personlighetstyp men också beroende på om det är en kvinna eller man. Många tar i dag ett privatlån för att köpa bil och väljer sedan en bil de gillar, men i studien visade det sig att vänliga och glada personer oftare väljer en Toyota eller Nissan. Är man antagonistiskt lagd är det mer troligt att man väljer en Volvo eller Ford. Även introverta tycks föredra en Volvo, medan extroverta personer gärna kör Peugeot. Är du en öppen person som gärna bjuder in andra i ditt liv kan Hyundai vara bilen för dig, i alla fall om man ser till testresultatet i studien. Känslomässigt obalanserade personer tycks istället föredra att köra Skoda. Man kan också fundera på orsak och verkan. Kanske kan Skodaägarna skylla bilen för sin känslomässiga instabilitet, istället för tvärtom.

Intressant nog visar det sig vara skillnader mellan kvinnor och män när det gäller de som har en BMW. De kvinnliga förarna visade sig vara mer impulsiva, vilket inte männen som körde samma bil var. Det finns dock viss kritik mot den här studien, bland annat för att resultatet ofta är motsägelsefullt. De som väljer Opel är introverta, men också impulsiva, två drag som sällan stämmer in på samma person. Med 15 bilmärken, två kön och drygt 1 000 deltagare, blir det inte många personer per kön per bilmärke, vilket inte ger ett särskilt statistiskt säkerställt svar på frågan om personligheten spelar in vid valet av bil. Kanske ska varken vi bilägare eller de som tillverkar bilar dra några långtgående slutsatser av resultatet av den här studien. Däremot kan det bli en rolig snackis på festen nästa gång. För hur är det nu, kör inte din vän en Peugeot? Och den där grannfrun som vänder åsikt på en tioöring, visst har hon en BMW.