gul klassisk bil
Bilens många utmaningar

Är det dyrt att försäkra en veteranbil?

En aspekt av klassiska bilar som sannolikt kommer att vara gynnsam för föraren när det gäller försäkringar är det faktum att de oftast körs mindre än vad en konventionell bil körs. Detta håller körsträckan nere och minskar därmed sannolikheten för att en olycka inträffar.

Och även om bilen troligen är ganska mycket dyrare än en liten familjebil, är det faktum att den förmodligen kommer att användas mycket mindre något som försäkringsleverantören kommer att ta hänsyn till. Den reducerade körsträckan kommer att hjälpa till att motverka det ökade värdet när premierna beräknas.

En billigare veteranbilsförsäkring anger en körsträcksgräns. Det är viktigt att du håller dig inom denna, eller åtminstone att du informerar ditt försäkringsbolag om du sannolikt kommer att överskrida gränsen, då du annars kan upptäcka att ditt anspråk är ogiltigt om en olycka sker.

En annan fördel med den reducerade körsträckan är att du med rätt policy ganska enkelt kan bygga upp en bra rabatt baserat på att du inte gjort anspråk på skadestånd tidigare, vilket ytterligare minskar dina premier över tid.

Med allt detta i åtanke, samt användningsområdet som är specifikt för klassiska bilar enligt ovan, kommer du sannolikt att upptäcka att du genom att välja en veteranbilsförsäkring faktiskt kommer att spendera mindre än du skulle göra med en konventionell heltäckande 12-månaderspolicy. Som alltid, shoppa runt och läs det finstilta så kan du undvika att betala för mycket, att betala för täckning som du inte har behov av, samt att din valda försäkring inte ens täcker det du faktiskt behöver.

ashe