Bilens många utmaningar

Staten och bilen

Statliga instanser har sedan de första bilarna och olyckorna ständigt varit med och utformat regelverk och riktlinjer för framkomsten i trafiken i och med att allt fler bilar producerades och körde på våra gator. Även krav och behov för en höjd bilsäkerheten har skapats med bilens frammarsch i samhället. Regler och lagstiftning har skapats för en ökad trafiksäkerhet samt för konsumentens garanti att få en användbar, säker och trygg bil.

Dagens stora krav på bilar är just säkerhet för individerna och miljökrav för att bättre uppnå hållbar utveckling. Men det ställs också krav på trafiksäkerhet och bilsäkerhet. En fungerande trafik måste förutsätta att alla följer de förordningar som gäller på landets vägar. Biltillverkare ställs också mot statliga krav på en ständigt ökad säkerhet och miljökrav då bilar står för stora delar av utsläppen i dagens samhälle. Stater runt om i världen har ställt sig bakom klimatmål, där biltrafikens utsläpp är ett mål som måste nås för att skapa en bättre framtid. Stora delar av världen har enats om att tillsammans sänka utsläppen. För en hållbar framtid tar de flesta länderna på sig att nå sina miljömål.

Med dagens snabbt avancerande teknologi, med allt mer IT-lösningar i vårt samhälle uppstår nya problem som ständigt måste hanteras. Vissa kommer att hanteras av staten medan andra hanteras av biltillverkaren. En av de senaste sakerna som det höjts allt mer röster om är mot att använda mobil under bilkörande, och under slutet av 2017 fattades ett beslut mot att hålla i en mobil samtidigt som man kör bil. Du hittar beslutet på regeringens hemsida, där det i detalj framgår hur beslutet är formulerat.

ashe