Bilens samhällsinflytande

Bilar och verktyg till gården

Om du är skogsägare eller driver en gård kan du behöva en del fordon och verktyg för att kunna sköta den dagliga driften. En lastbil kan behövas för att frakta produkter och material. Att sköta om skogen enligt skogsvårdslagen kräver en hel del olika verktyg och maskiner.

Hos Kellfri hittar du en stor mängd maskiner för vedhantering och andra ändamål. Kellfri är en helhetsleverantör av lantbruksprodukter som är prisvärda och konstruerade enligt svensk standard. Här hittar du griplastare, elvinscher, hörselskydd och en stor mängd andra produkter avsedda för vedhantering.

Bra förvaring till bilarna

För att kunna ta hand om gården och se till alla behov vad gäller drift och underhåll kan du behöva flera olika sorters fordon. En personbil kan behövas för att ta dig till och från arbete och skola, medan lastbilen gör det möjligt att transportera resurser och råvaror. Bilarna på gården behöver tas väl om hand för att ha en lång livslängd. Du kan förvara dem i ett garage, som du kan bygga själv eller konstruera med hjälp av en byggfirma. Det kan vara klokt att isolera garaget så att det håller bra temperaturer även vintertid, då detta skyddar bilen från rost.

När du använder bilar på gården kan du behöva ha ordning och smart inredning i dina fordon. Om du använder skåpbilar finns praktisk bilinredning i form av hyllor, skåp, verktygstavlor och mycket mer. Detta gör det möjligt för dig att ta med dig verktyg och arbetsredskap till olika delar av din mark. Om du behöver transportera last på bilen är det nödvändigt att surra fast den och hantera den på rätt sätt. Annars finns risken att lasten lossnar och flyger av bilen, vilket kan resultera i skador på personer och egendom.

Skogsvårdslagen och vedhantering

Skogsvårdslagen visar vilka samhällskrav som ställs på dig när du är skogsägare. Här står att skogen är en resurs som betraktas som förnybar, vilket innebär att den behöver skötas för att ge en god avkastning på ett hållbart sätt. Du behöver också ta hänsyn till rennäringen, kulturmiljön, naturen och andra intressen. Förutom skogsvårdslagen finns även Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för en del av miljöbalken.

För att du ska kunna få tillåtelse att avverka en skog behöver avverkningen i sig främja utvecklingen för skogen. Detta ska ske genom gallring, röjning eller annan form av utglesning. Avverkningen behöver också vara ändamålsenlig så att ny skog tillväxer. Virkesförrådet för vedhantering efteråt ska vara så pass stort att det den virkesproducerande förmågan hos marken har utnyttjats. Om träd är kvarlämnade bör de vara jämnt fördelade över hela arealen.

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden i skogen, och ta hänsyn till andra intressen som friluftslivet och kulturmiljön. Du bör därför behålla inslag av olika trädslag som redan finns naturligt i området. Låt också enstaka träd, buskar, trädsamlingar och befintliga döda träd vara kvar vid avverkningen. Kalhyggen bör inte vara för stora. Du behöver också lämna skogliga impediment som är större än 0,1 hektar. Avverkning bör inte göras när det finns ovanliga djur och växter i området.

ashe