Bilens samhällsinflytande

Utvecklingen går framåt

Dagens bilar har stora krav på sig, och striktare krav ställs inför framtiden. Med den globala uppvärmningen och föroreningarna siktar världen mer och mer in sig mot andra mer hållbara och effektiva alternativ än fossila bränslen. De fossila bränslena som bilarna utnyttjar är inte hållbara och deras utsläpp står för en stor del av den globala uppvärmningen.

För att skapa en hållbar framtid för vårt samhälle och kommande generationer måste därför förändringar ske, människan kan inte förlita sig på samma bränslen för bilar längre. Det stora behovet av klimatsmarta mål sammanfattas på Världsnaturfondens hemsida som tar upp dem stora hindren i dagens samhällen. Nästa stora slag om framtidens bil berör just nu bland annat elbilarna och deras batterier som måste bli ännu mer effektiva och billiga att producera för att konsumenten ska ha råd med en hållbar elbil. Om batterifrågan löses kommer nästa revolution, bilen som ett hållbart alternativ för vem som helst. Det är bara en tidsfråga innan batterierna blir tillräckligt effektiva och billiga nog att börja massproduceras för alla i samhället. Därför är batteriindustrierna en framtidsindustri då efterfrågan kommer att vara enorm när genombrotten sker, när batteriet blir mer fördelaktigt sett till pris och effektivitet än de fossila bränslena.

Solcellsdrivna bilar kan även det vara ett alternativ längre fram, batterier som laddas med solens hjälp. Tills dess att solpanelerna blir tillräckligt effektiva nog att driva bilar kan de tills vidare användas i en mindre skala, t.ex. för att avlasta energikrävande funktioner. Det finns goda förutsättningar, solcellerna används redan som prototyper för framtida bilar.

För en hållbar bil krävs det riktlinjer och lagstiftning för att tvinga bilföretagen framåt, utan detta kommer vi vara kvar i beroendet av fossila bränslen. Nationer är enade om att minska utsläppen i vår värld, och en del av detta är att tvinga eller få bilföretagen att rikta om produktionen till miljövänligare bilar, utan detta kommer vi fortsätta att köra bilar på fossila bränslen.

ashe