Bilens tidiga historia

Bilar för olika ändamål

Det finns bilar anpassade för många olika målgrupper, bilar för företag och industrier samt bussar för kollektivt resande. Här är några av dem vanligaste biltyperna i vårt samhälle:

  • Personbilen, utformad för daglig användning av en person eller en familj för alla vardagliga behov, som att pendla till arbetet, att åka och handla eller resa bort i. Personbilen kom under efterkrigstiden att stå för mer frihet när semestertiden ökade med fler och fler dagar.
  • Bussar blev ett populärt transportmedel främst i städer men även mellan större avstånd, särskilt för den som inte hade råd med bil eller inte kunde köra bil. Att åka kollektivt blev ett enkelt sätt att pendla på, att resa mellan hemmet och arbetet på ett billigt sätt med andra.
  • Lastbilar blev främst ämnade och anpassade för industrier och företag som behövde flytta stora mängder råvaror och resurser mellan olika platser på effektiva sätt, särskilt där det inte finns tåg och räls.
  • Tävlingsbilar för nya bilsporter skapades i ett ökat intresse för den nya sporten. Här blev det också prestige för bilmärken allt mer och mer under 1900-talet att ha den bästa bilen som kunde vinna de flesta och största mästerskapen för att på sätt utmärka sig som den bästa bilen i världen.

Wikipedia kan du läsa om fler olika biltyper.

ashe