Bilens tidiga historia

Framsteg inom bilteknologin

Viktiga uppfinningar har präglat bilens utveckling och konsumentens val inför köpte av bilen. Här är några av de största innovationerna i bilens historia, framsteg som format samhällena som vi ser dem idag:

  • Ångmaskinen var den första typen av bilmotor som kom att beteckna färdmedlet vagn som en ”bil”. Vagnen krävde nu inte längre en utomstående kraft, såsom ett djurs arbetskraft för att fungera som färdmedel. Ångmaskinen kom att sätta igång en allt mer intensiv experimentell fas inom bilutvecklingen med många framsteg under 1700- och 1800-talet.
  • Den första bilen med förbränningsmotor skapades vid 1800-talets senare hälft. Förbränningsmotorn går på fossila bränslen som omvandlats till bensin eller diesel och är det vanligaste och det dominerande sättet idag som en bil använder sig av. Samtidigt som denna typ av motor är den mest använda, är det den mest förorenande. Detta problem är utbrett över hela världen, men nu särskilt i utvecklingsländer, eftersom vissa tidigare utvecklingsländer nu är i en ekonomisk tillväxt, vilket för med sig att folk får råd med bilar istället för cyklar och mopeder, vilket ökar utsläppen. Läs mer om förbränningsmotorn på 100innovationer där de förklarar hur motorn fungerar.
  • Elmotorn var i och för sig redan använd i en bil på 1800-talets första hälft, men slog inte igenom som förbränningsmotorn gjorde. Idag ses den moderna elmotorn tillsammans med batterier som lösningen mot ett hållbart samhälle. Elmotorn ger inga utsläpp, elmotorn kan laddas upp för fortsatt bruk, och det är bara en tidsfråga tills den slår igenom.
  • Ett svenskt bidrag och uppfinning till bilsäkerheten är trepunktsbältet, dagens form av säkerhetsbältet som var en vidareutveckling av tidigare bälten och uppfanns för bilen och patenterades 1951 och kom att användas av Volvo i sina bilar som standard. Hemsidan Nyteknik berättar mer om just det svenska bidraget till bilsäkerheten.

Vad blir nästa stora framsteg hos bilutvecklingen? Utvecklingen går snabbt framåt och nya uppfinningar och förbättringar testas konstant.

ashe