Bilens tidiga historia

Uppfinnandet av bilen och dess tidiga historia

Vad föranledde bilens uppkomst? Varför blev bilen en framgångssaga? I denna artikel får du reda på några av de viktigaste framstegen och turerna i bilens utveckling mot att bli ett allmänt färdmedel, en produkt för allmänheten som ersatte mycket av de tidigare transportmedlen.

Människan har alltid haft behovet av olika transporter för att underlätta resandet och förflyttandet av resurser över stora eller små avstånd geografiskt sett. Från dem första civilisationerna fram till 1800-talet har dessa alternativ alltid varit antingen med djurs arbetskraft för att förflytta saker, för arbete samt för att resa över landområden. Även skeppen som varit drivna av vinden eller människors arbetskraft förändrades i och med att ångmaskinen uppfanns. Människan har alltid letat efter mer effektiva sätt att resa på.

I och med att ångmaskiner hade uppfunnits under den industriella revolutionens samhällsomvandling skedde det fler och fler framsteg inom teknologin med ångmaskiner. Fördelarna var många och dem kom att visa sig snabbt eftersom den nya teknologin bredde ut sig allt mer i samhällets olika sektorer och ersatte arbetskraften allt mer inom fabriker, jordbruk och transport. Med en ångmaskin på räls skapades det första lokomotivet som revolutionerade transporten av gods mellan stora avstånd. Och när ångmaskinerna sattes på hjul skapades den första ångdrivna bilen i Frankrike under början av 1700-talet.

Bilar kom under 1800-talet och 1900-talet att mer och mer under tiden gång ersätta de tidigare befintliga transportmedlen, att avlasta hästar, oxar och andra djur som användes för transport inom handel eller som arbetskraft för transport av människor, material och råvaror. Denna utveckling med bilar ledde så småningom till bussar som kunde transportera fler människor mellan flera områden samt lastbilar, ämnade att transportera resurser mellan olika platser. Tekniska museets hemsida visar hur denna utveckling sett har ut.

Till och med började man vid 1900-talets sekelskifte att köra bilar i tävlingar, bilsporten uppstod och man anordnade flera mästerskap med olika bilar. Till en början var tävlandet endast för dem rika då bilen fortsatte att vara en dyr ”leksak” för dem förmögna under 1800-talets slut fram till 1900-talets första decennier, detta eftersom en bil var då fortfarande en dyr investering. Bilen var knappast något som allmänheten kunde ha råd med att investera i, något som kom att dröja ända tills industrin började massproducera bilen.

Bilen blev ett verktyg som kom att implementeras allt mer i alla delar av samhället, för att knyta samman regioner, länder och världsdelar. Bilens bidrag till industriers utveckling, deras import och export har varit enormt, andra konventionella färdmedel hade inte kunnat täcka behovet lika väl. Idag har bilen ersatt djuren nästan fullt ut, iallafall i industriländer, men i utvecklingsländer är man fortfarande högt beroende av djuren som arbetskraft. Utan ekonomiska förutsättningar kan i bilen inte spridas i utvecklingsländerna likt i industriländerna. En förändring i form av industrialisering med dess långtgående effekter för landets utveckling och folks löner måste omdana utvecklingsländerna innan folket där får råd att köpa sig bilar.

ashe