Bilens tidiga historia

Spridningen av bilen och den industriella processen

Föregångsländer med uppfinnare och pionjärer för den tidiga bilen var bland annat Frankrike, Tyskland och Storbritannien som var tidiga med att utveckla bilen och dess teknologi under 1700 och 1800-talet. I och med att bilen uppfanns och framsteg gjordes började vissa tillverkare som Karl Benz (idag Mercedes Benz) att producera de första ”riktiga” bilarna med moderna motorer och styranordningar för försäljning. Bilen var fram till 1900-talet reserverad för de mer förmögna i samhället då priserna inte var på den nivån alla kunde spendera. Men det kom att dröja tills 1900-talets början innan en storskalig produktion för gemene man som spridningen av bilen som färdmedel och arbetskraft blev en verklighet och nådde sig till en allt större konsumentkrets.

Produktionen av bilar spreds från Tyskland till Frankrike och England, och var i början experimentella, vilket innebar att inte många exemplar tillverkades, ingen massproduktion förekom. Vid 1900-talets början kom Henry Ford att i USA revolutionera sättet som bilar tillverkades på, tekniken var visserligen inte ny, utan produktionsbandet användes redan inom flera andra stora industrier sedan slutet av 1800-talet. Dock var Ford först med att producera bilar på ett löpande band vilket innebar att fabriksarbetarna blev inriktade på att göra ett moment var på bilen under dess tillverkningsprocess, något som snabbade på tillverkningsprocessen. På detta sätt kunde Ford konkurrera ut andra biltillverkare på början av 1900-talet med sina snabbtillverkade bilar, T-Forden, bilmodellen som med löpande-band-processen blev oerhört mycket billigare än andra bilar, så pass att nästan varje amerikan kunde ha råd att köpa sig en bil. Bilen blev den mest sålda i världen.

Det kom att dröja tills andra tillverkare kunde konkurrera med Ford. Andra biltillverkare i USA och Europa började växa till sig efter Fords succé när de också började massproducera bilar i en industriell skala. Konkurrensen kom att bli hård, och den påverkades av upp och nedgångar i marknaden, efterfrågan finansiella fluktuationer och särskilt andra världskriget som kom att lyfta fram segrarnas bilmärken över de andra fram tills att de förlorande länderna hade återhämtat sig.

Idag produceras bilar världen över, de flesta större ekonomierna i världen har egna bilmärken som tillgodoser allmänhetens efterfrågan. Den stora utmaningen för tillverkarna är att följa de allt hårdare säkerhets- och miljökraven från stater och konsumenter samt hänga med i den tuffa konkurrensen som råder världen över.

ashe