Bilens tidiga historia

Stadsjeepar – en seglivad trend

De flesta framstående bilmärken brukar idag ha minst en SUV i sitt utbud. Akronymen står för ”Sport utility vehicle”, men brukar i Sverige kallas för ”stadsjeep” rätt och slätt. Det är en ganska bra beskrivning på fordonets användningsområde, då den kombinerar terrängfordonets framkomlighet med personbilens komfort.

Historien bakom bilen

Exakt var och när SUV:en uppstod är inte helt klarlagt, men någonstans runt andra världskriget brukar det sägas. År 1946 lanserade Jeep en bilmodell som riktade sig till vanliga passagerare, där den traditionella terrängbilen skulle kunna användas för civilt bruk. Under 60-talet började Land Rover producera Range Rover, och modellen var populärast på landsbygden innan trenden började nå storstäderna. Bilen blev allt vanligare i USA under 80-talet, och steg i popularitet även i Sverige under följande decennium. Termen ”stadsjeep” användes för första gången i Sverige redan år 1981, medan ”SUV” uppstod senare under 80-talet i USA.

Egenskaper hos SUV:en

Bilen brukar ha mellan 5 och 7 sittplatser, precis som en vanlig personbil, men tenderar att vara markant större. De kan vara rambyggda efter inspiration från andra terränggående fordon, eller ha självbärande kaross. I övrigt har de fyrhjulsdrift och en extra stark motor. Utmärkande drag brukar vara den höga markfrigången, samt den höga förarplaceringen. Stadsjeepen är rymligare än vanliga personbilar, vilket ger mer utrymme både för passagerare och last. Den har tyvärr fått utstå en del kritik på grund av sin storlek då den kunnat utgöra en trafikfara för andra bilister vid en eventuell kollision, samt den höga bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppet. Detta har dock biltillverkarna försökt åtgärda genom att tillverka mer bränslesnåla och säkrare modeller, vilka ibland kallas för crossover.

Hybrider och crossovers

Det har blivit allt vanligare med så kallade crossovers inom bilbranschen, med modeller som till exempel Outlander från Mitsubishi. De kallas också för CUV, men exakt vad som är utmärkande för dem är inte helt lätt att förklara då olika biltillverkare använder olika definitioner. De är en slags hybrid eftersom de innehåller inslag både från SUV:en och andra biltyper, och tenderar att vara något mindre än de klassiska stadsjeeparna. Crossovern baseras på en personbilsplattform, och har en självbärande kaross. En av fördelarna med detta är att bränsleförbrukningen brukar vara lägre, och det finns fler modeller som passar efter olika livsstilar. Biltypen blir allt mer populär, men inte desto lättare att definiera. Några gemensamma nämnare för de olika modellerna är åtminstone mångsidighet och flexibilitet, vilket ger föraren större frihet. Genom att hämta inspiration och egenskaper från andra fordonstyper skapas nya nischer, och som köpare blir det lättare att hitta bilen som passar just för en själv. Med en SUV eller crossover får du det bästa av flera världar, då du kan resa med bästa komfort både i stadsmiljö och ute i terrängen.

ashe